Šagra Bertoki 2012

sagra plakat letak opt

 

Opis društva

Listine in stari žigi pričajo o obstoju pevskega - bralnega društva "Samo", ki je bil ustanovljen leta 1907. Ime društva je bilo izbrano v čast prvemu slovenskemu knezu Samu, ki je slovenski narod popeljal v neodvisno kneževino. Društvo je povezovalo jedro zavednih domačinov, med njimi je bil najbolj dejaven zavedni slovenski učitelj Josip Bertok.

Zaradi nadaljevanja tradicije in ohranitve spomina na pevsko - bralno in godbeno društvo so na občnem zboru 1. avgusta 1997 sprejeli sklep, da se društvo imenuje Kulturno društvo "Samo" Bertoki. Dva meseca poprej je iniciativni odbor za častnega člana KD predlagal akademskega slikarja, prof. g. Zvesta Apollonia.Slednji je častni naziv sprejel, osvežil spomine na svoje otroštvo v Bertokih in povedal, da so že takrat bertoški otroci nastopali s kulturnimi točkami na stadionu v Trstu in drugod. Oktobra 2007 je društvo praznovalo 100 let obstoja.